Welcome at Tsataki - ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ


Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας, και η Tοπική Eναλλακτική Mονάδα (ΤΕΜ)


Βασικές πληροφορίες για το Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας και την Tοπική Eναλλακτική Mονάδα (ΤΕΜ)

Η οικονομική κρίση στη χώρα μας κατέδειξε με τον πιο πειστικό τρόπο τις ανισορροπίες τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο και βέβαια την αδυναμία των τοπικών κοινωνιών να μπορούν να αντιδρούν σε γεγονότα και καταστάσεις οι οποίες διαδραματίζονται σε μια κλίμακα που δεν μπορούν να ελεγχθούν.

Η ροή του χρήματος κατευθύνεται προς τα κερδοσκοπικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς και προς μεγάλα οικονομικά κέντρα που έχουν τον απόλυτο έλεγχο και με τον τρόπο αυτό καθορίζουν τις τύχες εκατοντάδων εκατομμυρίων σε ολόκληρο τον πλανήτη, στερώντας τοπικές κοινωνίες από τη δυνατότητα για ανάπτυξη και ποιότητα ζωής.

Υπάρχουν όμως μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης που έχουν δοκιμαστεί με μεγάλη επιτυχία, που δίνουν απάντηση στην αδυναμία για τοπική οικονομική ανάπτυξη, μέσα από δίκτυα ή ενώσεις που δεν έχουν σκοπό το κέρδος αλλά την αλληλεγγύη και την ευημερία όλων.

Τα τοπικά δίκτυα ανταλλαγών και αλληλεγγύης είναι μια θετική δράση από τους ίδιους τους πολίτες οι οποίοι παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους, δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης, δίνουν αξία στα τοπικά προϊόντα, γνώση και παραγωγικότητα προς όφελος των ίδιων των πολιτών και όχι κάποιων μακρινών πολυεθνικών που απομυζούν τον πλούτο μιας κοινωνίας. Το μέσον έκφρασης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών ενός τέτοιου δικτύου είναι οι τοπικές εναλλακτικές μονάδες ανταλλαγής.



1) Τι είναι η Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ);

Το ΤΕΜ είναι μια Εναλλακτική Μονάδα, η οποία δημιουργείται ως αποτέλεσμα μιας συναλλαγής που πραγματοποιείται μέσα σε μια γεωγραφικά καθορισμένη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων και επιχειρήσεων, στη δική μας περίπτωση στο Νομό Μαγνησίας. Σε αυτή την Ένωση ή Δίκτυο, τα μέλη τoυ συμφωνούν σε ένα πλαίσιο συναλλαγών έχοντας ως μέσον τη μονάδα ΤΕΜ. Όλες οι συναλλαγές καταγράφονται σε ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης, με τρόπο ώστε ανά πάσα στιγμή κάθε μέλος του Δικτύου να μπορεί να έχει μια πλήρη εικόνα γι’ αυτές, να αναζητήσει υπηρεσίες και προϊόντα και βέβαια να καταχωρήσει τις δικές του αγγελίες για προσφορά υπηρεσιών και προϊόντων.



2) Τι έχει να κερδίσει κάποιος από τη συμμετοχή του στο δίκτυο ΤΕΜ;

Το Δίκτυο ΤΕΜ δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, αλλά και σε επιχειρήσεις να συμμετέχουν δημιουργικά στην κοινωνική και οικονομική ζωή της περιοχής μας, αυξάνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης και διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών, αποκλειστικά στα άλλα μέλη του Δικτύου.

Με τη συμμετοχή του στο Δίκτυο ένα φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση μπορεί να προσφέρει εργασία, προϊόντα ή υπηρεσίες για τις οι οποίες θα αμειφθεί με μονάδες ΤΕΜ, πιστώνοντας έτσι το λογαριασμό του. Η πίστωση σε μονάδες ΤΕΜ στην πράξη σημαίνει ότι κάποιος έχει τη δυνατότητα, πάντα μέσα στα όρια του συγκεκριμένου Δικτύου, να αναζητήσει με τη σειρά του υπηρεσίες ή προϊόντα που υπάρχουν διαθέσιμα από άλλα μέλη του Δικτύου και να τα «πληρώσει» με μονάδες ΤΕΜ.

Στο Δίκτυο ΤΕΜ όλες οι συναλλαγές γίνονται με σκοπό το αμοιβαίο όφελος των μελών του, με ίσους όρους και από την ίδια βάση. Το ίδιο το σύστημα βάζει φραγμό στη συσσώρευση. Για να αποκτήσουν ΤΕΜ τα μέλη του Δικτύου χρειάζεται να ξεκινήσουν μια συναλλαγή και να είναι διαθέσιμοι να προσφέρουν υπηρεσίες ή προϊόντα για αξιοποίηση από τα άλλα μέλη του δικτύου.



3) Τι είδους συναλλαγές μπορούν να γίνουν στο Δίκτυο ΤΕΜ;

Μετά την εγγραφή του και την ενημέρωση για τις υπηρεσίες ή προϊόντα που μπορεί να προσφέρει ή χρειάζεται κάθε νέο μέλος του Δικτύου μπορεί να κάνει ένα από τα παρακάτω:

Προσφορά ή ζήτηση εργασίας και υπηρεσιών

Να αναζητήσει δηλαδή υπηρεσίες που προσφέρονται από άλλα μέλη του Δικτύου ή να περιμένει κάποιο άλλο μέλος του Δικτύου να επικοινωνήσει μαζί του και να ζητήσει τις δικές του υπηρεσίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ή έχει δημοσιευτεί στο σχετικό έντυπο του ΤΕΜ.. Αν για παράδειγμα κάποιος είναι δάσκαλος αγγλικής γλώσσας, στην ανακοίνωση του γίνεται αναφορά στη διαθεσιμότητα του και στον αριθμό των μονάδων ΤΕΜ που ζητάει για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Έτσι κάποιο μέλος του Δικτύου μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με αυτόν που προσφέρει την υπηρεσία και να συμφωνήσει στην τιμή, όπως θα έκανε και σε κάθε άλλη συναλλαγή με ευρώ. Όταν η συναλλαγή πραγματοποιηθεί τότε θα πρέπει να πιστώσει το λογαριασμό του προσώπου από το οποίο έλαβε υπηρεσίες με τόσες μονάδες όσες έχει συμφωνηθεί, είτε απ ευθείας μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Δικτυακό τόπο του ΤΕΜ, ή αν δεν έχει πρόσβαση σε Η/Υ υπογράφοντας το λεγόμενη «Εντολή πληρωμής ΤΕΜ».

Συναλλαγή με αγορά ή πώληση προϊόντων

Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν δύο υποκατηγορίες. Η πρώτη αφορά μεταχειρισμένα προϊόντα. Ο ενδιαφερόμενος, μέλος του δικτύου, κάνει γνωστή την προσφορά του και μπορεί να πουλήσει κάθε είδους προϊόντα, ή φυσικά να αγοράσει προϊόντα, μετά από αναζήτηση στο σχετικό κατάλογο, πάντα με μονάδες ΤΕΜ και πάντα αποκλειστικά από τα μέλη του Δικτύου.

Στην δεύτερη υποκατηγορία μπορεί να προσφέρει ή να αγοράσει καινούργια προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή η συναλλαγή γίνεται μεταξύ πελάτη και καταστήματος μέλος του Δικτύου στη βάση προνομιακών τιμών ειδικά για τα μέλη του Δικτύου. Εμπορικές επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Δίκτυο θα διαθέτουν σε εμφανή χώρο σχετικό σήμα, ώστε οι συναλλασσόμενοι να το γνωρίζουν, δίνοντας έτσι ένα σημαντικό κίνητρο για αύξηση του τζίρου της συγκεκριμένης επιχείρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ. ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ.


4) Ποιος μπορεί να γίνει μέλος; Σε ποιους απευθύνεται το δίκτυο;

Κάθε ένας/μια που χρειάζεται ένα συμπλήρωμα για πρόσθετες ανάγκες, υπηρεσίες και προϊόντα που μπορεί να αποκτήσει μέσω των φιλικών συναλλαγών με άλλα μέλη του Δικτύου. Το δίκτυο μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο:

- Για γυναίκες και άνδρες που επιθυμούν να έχουν ευελιξία και περιορισμένες ώρες απασχόλησης.
- Για γυναίκες και άνδρες που χρειάζονται μια επιπλέον πηγή εισοδημάτων,
- Για ανέργους οι οποίοι με τον τρόπο αυτό μπορούν να καλύψουν ένα μέρος των αναγκών τους
- Για συνταξιούχους οι οποίοι θα αποκτήσουν μια δυνατότητα να κάνουν επιπλέον πράγματα από αυτά που τους επιτρέπει η σύνταξή τους.
- Για εμπόρους οι οποίοι έτσι θα αυξήσουν τους πελάτες τους και τη δυνατότητα τους να γίνουν και οι ίδιοι με τη σειρά τους καταναλωτές υπηρεσιών και προϊόντων του Δικτύου.


5) Πρέπει να κερδίσω μονάδες ΤΕΜ πριν ζητήσω υπηρεσίες ή προϊόντα;

Όχι, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Όλοι οι λογαριασμοί στο σύστημα διαχείρισης αρχίζουν από το μηδέν. Για να πιστωθεί ένας λογαριασμός κάποιος άλλος πρέπει να χρεωθεί. Έτσι, ανά πάσα στιγμή περίπου τα μισά μέλη του Δικτύου θα έχουν πιστωτικούς λογαριασμούς, ενώ τα άλλα μισά χρεωστικούς. Το να υπάρχουν χρεωστικοί λογαριασμοί στο σύστημα δεν είναι καθόλου κακό. Αυτό που στην πράξη σημαίνει ένας χρεωστικός λογαριασμός είναι ότι κάποιος έχει χρησιμοποιήσει προϊόντα ή υπηρεσίες μεγαλύτερης αξίας από αυτά που ο ίδιος έχει προσφέρει, αλλά ότι είναι διαθέσιμος με την πρώτη ευκαιρία να το κάνει.

Με αυτή τη λογική κάποιος μπορεί να ξεκινήσει μια συναλλαγή χρεώνοντας το λογαριασμό του, με την προϋπόθεση ότι κινείται σε λογικά πλαίσια. Αν όλοι περίμεναν να αποκτήσουν πίστωση πριν κάνουν κάποια αγορά τότε το σύστημα δεν θα ξεκινούσε ποτέ να λειτουργεί. Για λόγους προστασίας του συστήματος έχει καθοριστεί πλαφόν στους χρεωστικούς λογαριασμούς.


6) Πως αποκτάω την πρώτη μου πίστωση στο λογαριασμό μου;

Ο λογαριασμός σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για πίστωση είτε για χρέωση ανάλογα με το αν προσφέρετε ή λαμβάνετε υπηρεσίες ή προϊόντα. Για παράδειγμα κάνω μια συμφωνία για να μου βάψετε ένα δωμάτιο στο σπίτι μου για 150 ΤΕΜ, (επιπλέον της πιθανής χρέωσης σε ευρώ που κάθε επαγγελματίας επιθυμεί να χρεώσει) Μετά την πραγματοποίηση της συμφωνημένης εργασίας ο λογαριασμός σας αυξάνει κατά 150 ΤΕΜ και ο δικός μου μειώνεται κατά 150 ΤΕΜ. Τώρα εννοείται ότι εσείς μπορεί να κάνετε μια άλλη συναλλαγή όπως επιθυμείτε με άλλα μέλη του Δικτύου και να διαθέσετε εκεί την πίστωση που έχετε.

Όταν ο λογαριασμός σας είναι χρεωστικός ουσιαστικά σημαίνει ότι έχει αναλάβει την υποχρέωση να παρέχετε και εσείς με τη σειρά σας υπηρεσίες ή προϊόντα σε άλλα μέλη του δικτύου. Σε ένα υγιές σύστημα ΤΕΜ οι λογαριασμοί ανεβαίνουν και κατεβαίνουν από πιστωτικοί σε χρεωστικοί και το αντίθετο.


7) Υπάρχει χρέωση για το λογαριασμό;

Δεν επιβαρύνονται με τόκους οι χρεωστικοί λογαριασμοί, αλλά και από την άλλη οι πιστωτικοί λογαριασμοί δεν κερδίζουν τόκους πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει κανένα νόημα η συσσώρευση μονάδων ΤΕΜ μέσα στο σύστημα.

Είναι αυτονόητο ότι επειδή οι μονάδες ΤΕΜ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν έξω από το συγκεκριμένο Δίκτυο δεν έχουν τη ίδια δύναμη κατανάλωσης με το ευρώ. Οι μονάδες ΤΕΜ είναι απλά μονάδες αποτύπωσης της αξίας των φιλικών ανταλλαγών μεταξύ μελών του Δικτύου.

Κάθε λογαριασμός χρεώνεται σε μηνιαία βάση με δύο (2) ΤΕΜ υπέρ του κόστους διαχείρισης του συστήματος.


8) Πως εξασφαλίζεται το σύστημα από απάτες;

Υπάρχουν μια σειρά από μέτρα και δικλείδες ασφαλείας που θωρακίζουν το σύστημα και εμποδίζουν αυτούς που θέλουν να το εκμεταλλευτούν ως εξής:

Κάθε μέλος μπορεί να ανοίξει ένα και μόνο λογαριασμό αφού για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας.
Κάθε μέλος θα έχει ένα όριο χρεωστικού λογαριασμού κλιμακωτά που θα ξεκινάει από τα 300 ΤΕΜ και θα αυξάνεται ανάλογα με το χρόνο παραμονής στο δίκτυο, τις συναλλαγές που πραγματοποιεί και την αξιολόγηση των συναλλαγών του από τα άλλα μέλη του Δικτύου.
Οι λογαριασμοί είναι ανοικτοί σε όλα τα μέλη και κάθε συναλλασσόμενος μπορεί να δει τους λογαριασμούς αυτών με τους οποίους θέλει να έχει συναλλαγή.
Μετά από κάθε συναλλαγή, παράλληλα με τη διαδικασία πίστωσης του λογαριασμού ενός μέλους θα γίνεται ποιοτική αξιολόγηση από τον αποδέκτη των υπηρεσιών ή προϊόντων.
Η συνέλευση των μελών του Δικτύου μπορεί να αποφασίσει επιπλέον μέτρα.
Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής του συστήματος θα παρακολουθεί τις συναλλαγές και θα ενημερώνει τα μέλη του Δικτύου αν χρειαστεί.


9) Επιτρέπεται η μεταφορά μονάδων ΤΕΜ από λογαριασμό σε λογαριασμό ή για δωρεά σε φιλανθρωπική οργάνωση;

Είναι δυνατόν να γίνει μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό μονάδων αρκεί να πιστωθεί ένας λογαριασμός και ένας άλλος να χρεωθεί το αντίστοιχο ποσό.

Μπορεί επίσης να γίνει δωρεά μονάδων ΤΕΜ σε ΜΚΟ και φιλανθρωπικές οργανώσεις οι οποίες με τη σειρά τους θα τις χρησιμοποιήσουν μέσα στο σύστημα είτε για κάλυψη μέρους των εξόδων τους ή για μεταβίβαση προς εθελοντές που συμμετέχουν στις εργασίες τους.


10) Ποια είναι η Νομική μορφή του Δικτύου;

Το Δίκτυο ΤΕΜ δεν έχει νομική μορφή, αλλά αποτελεί ένωση φυσικών και νομικών προσώπων. Τα μέλη του Δικτύου με την αίτηση τους για συμμετοχή στο Δίκτυο αποδέχονται τους όρους λειτουργίας του. Οι αποφάσεις παίρνονται συλλογικά, ενώ για την διαχείριση προβλέπεται ο ορισμός συντονιστικής ομάδας που με τη σειρά της ορίζει το συντονιστή και τον υπεύθυνο διαχείρισης συστήματος.

Το Δίκτυο ΤΕΜ έχει δημιουργηθεί για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των μελών του, τα οποία φέρουν τα ίδια την αποκλειστική ευθύνη έναντι τρίτων για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν, την ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων που διακινούνται και βέβαια ως προς τις υποχρεώσεις τους προς τις φορολογικές και άλλες Αρχές.


Κατηγορίες Υπηρεσίων και Προϊόντων
Η λίστα των κατηγοριών αναθεωρείται από τα μέλη, ανάλογα με τις προσφερόμενες και ζητούμενες υπηρεσίες και προϊόντα.

Η παρακάτω λίστα είναι ενδεικτική και αυτή τη στιγμή εμπλουτίζεται όσο πληθαίνουν τα μέλη του Δικτύου.

Με απλή ηλεκτρονική εγγραφή (και χωρίς παρεπέρα υποχρέωση) δίνεται η δυνατότητα για περιήγηση στις μέχρι τώρα καταχωρημένες αγγελίες.


Προϊόντα

Άθληση – αναψυχή

Βιβλία – χαρτικά

Διακοσμητικά – είδη δώρων - τέχνη

Είδη διατροφής – ποτά

Ένδυση - υπόδηση

Έπιπλα διάφορα

Ηλεκτρικές συσκευές

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός – νέα τεχνολογία

Ιατρικά προϊόντα, φάρμακα

Καλλυντικά – είδη αισθητικής

Κατοικίδια – ζωοτροφές

Μηχανοκίνηση – αξεσουάρ

Μουσικά όργανα - δίσκοι

Οικιακός εξοπλισμός διάφορα

Οικοδομικά υλικά – χρώματα

Παιγνίδια

Οπτικά

Φυτά, λουλούδια – είδη κήπου

Άλλα προϊόντα



Υπηρεσίες

Αισθητική - κομμωτική

Διακοπές – φιλοξενία

Επισκευές – Συντηρήσεις
Αυτοκινήτων
Ηλεκτρικών Συσκευών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Ποδηλάτων

Εργατικές υπηρεσίες - κηπουρική

Εστίαση - ψυχαγωγία

Καθαριότητα – οικιακή βοήθεια

Λογιστικά - φορολογικά

Μαθήματα διάφορα – σεμινάρια

Μελέτες – προγράμματα

Μεταφορές

Νομικά - συμβολαιογραφικά

Ρουχισμός - ραπτική

Οικοδομικές εργασίες και τεχνικές εργασίες

Υγεία – αποκατάσταση – εναλλακτικές θεραπείες

Φύλαξη παιδιών – ηλικιωμένων

Άλλες υπηρεσίες



Πηγή http://www.tem-magnisia.gr/index.php

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου